You are browsing the archive for 2013 3月 16.

県立高校全員合格

2013年3月16日 in 学院長の日誌

県立高校 全員合格いたしました
開邦高校理数科3名
那覇国際高校普通科2名
向陽高校理数科1名
向陽高校普通科7名
向陽高校国際文科1名
那覇西高校普通科5名
小禄高校英語科1名
那覇商業高校情報処理科1名
那覇商業高校会計科1名
糸満高校普通科4名

AWSOM Powered
ツールバーへスキップ